Tuesday, 3 April 2012

How-to articles (not only for parents)

I'm not here to tell you what you should or shouldn't do ;)
But you should definitely read this:

A co można znaleźć pod powyższym linkiem? Artykuły British Council dotyczące m.in. etapów nauki języka obcego (przyda się każdemu uczącemu się), sposobów nauki języka oraz tego jak pomóc dziecku w nauce języka, nawet gdy się go nie zna. Polecam :)

No comments:

Post a Comment